Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đầu tư 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định đầu tư 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Hà Nam.

Đầu tư dự án hạ tầng KCN Gia Lộc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc.

Đảm bảo tiến độ Dự án tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Đầu tư dự án kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa (Quảng Nam)

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô I

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 348/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/1/2007 và Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011.

Huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới.