Sớm giải quyết vướng mắc quyết toán chi phí sửa chữa đường

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức hợp đồng BOT.

Chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cầu Châu Đốc (An Giang)

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến về việc chuyển đổi đầu tư dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang từ hình thức hợp đồng BOT sang đầu tư công.

Rà soát lại dự thảo Chương trình bố trí dân cư các vùng

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát lại dự thảo Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Khẩn trương thu phí không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo về việc triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các trạm thu phí thuộc dự án BOT do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình thành văn hóa chủ động phòng, chống thiên tai

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030".

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chủ trương đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía Nam

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam.

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đầu tư Sân golf Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN sạch Sóc Sơn quy mô gần 303 ha

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn.