4:19 PM, 30/03/2021

Công nhận TP. Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định công nhận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Tam Kỳ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2010, Tam Kỳ bắt đầu triển khai xây dựng NTM tại 4 xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú và Tam Ngọc. Tuy thuộc thành phố nhưng những địa phương này còn gặp rất nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng thấp kém, số tiêu chí NTM đạt chuẩn của các xã thời điểm đó không quá con số 2.

Xuất phát điểm thấp như vậy, song với sự bền bỉ và quyết tâm cao từ thành phố đến địa phương, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn đạt được kết quả tích cực. Qua 10 năm triển khai xây dựng NTM, thành phố huy động nhiều nguồn lực đầu tư với tổng kinh phí hơn 351 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 257 tỷ đồng (vốn trực tiếp từ chương trình 99,6 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 157 tỷ đồng), vốn vay tín dụng 44,8 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã 26 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp 23 tỷ đồng. Kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn trong thực hiện, cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã dần hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên…

Vũ Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản