3 cấp ứng phó sự cố hóa chất độc

(Chinhphu.vn) - Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc nêu rõ: Căn cứ vào mức độ sự cố hóa chất độc, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở 3 cấp.

Báo cáo việc khai thác, vận hành cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc khai thác, vận hành đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng thành vùng kinh tế động lực Tây Nguyên

(Chinhphu.vn) - Xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Chia sẻ hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen

(Chinhphu.vn) - Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng cầu Cửa Hội qua sông Lam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Gia Lai chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) - Gia Lai chú trọng quy hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn tài nguyên nước, trên cơ sở đó lập kế hoạch cho đầu tư phát triển trong trung hạn và dài hạn.

Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Xây tuyến đường từ Minh Khai đến vành đai 2,5 (TP Hà Nội)

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc UBND thành phố Hà Nội thực hiện đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có hoạt động khai thác và kinh doanh than tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh than trái phép theo quy định của pháp luật.

Tạo đột phá thu hút vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cơ chế hỗ trợ vốn nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).