Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Tháo gỡ vướng mắc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ý kiến về Dự án xử lý sạt lở đất tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An xin điều chỉnh, bổ sung hạng mục và gia hạn thời gian thực hiện Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. Quy chế này quy định ứng phó sự cố chất thải bao gồm: chuẩn bị ứng phó sự cố; tổ chức ứng phó sự cố; cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố; cơ chế tài chính và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp

(Chinhphu.vn)-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh hình mẫu phát triển lâm nghiệp

(Chinhphu.vn)-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đầu tư 2 đoạn đường bộ ven biển tỉnh Thanh Hóa

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

(Chinhphu.vn)-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.