4:14 PM, 09/04/2016

Tiểu sử tóm tắt của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

- Ngày sinh: 25/8/1956

- Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 07/8/1984  Ngày chính thức: 07/8/1985

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1973-10/1978: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

11/1978 - 1987: Cán bộ, Tổ phó, Tổ trưởng bộ môn thiết kế; Xưởng phó, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế công trình, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng. Bí thư Chi bộ xí nghiệp, Phó Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh xí nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú.

1988 - 1992: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.

10/1992 - 12/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú. Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Vĩnh Phú, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Vĩnh Phú. Từ 1993 - 1995 học lớp cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

01/1997 - 12/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 1997-2000 học lớp cao học quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

12/1999 - 9/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

10/2001 - 6/2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc.

7/2004 - 10/2005: Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2001-2005), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc.

10/2005 - 5/2010: Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2005-2010), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc.

5/2010 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ./.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản